گلس گوشی موبایل

گلس گوشی موبایل

گلس گوشی سونی مدل Xperia Z2

‎۸٬۰۰۰ تومان
نصب آسان محافظت در مقابل ضربه قابلیت لمس پذیری و عملکرد بالا محافظت در مقابل خط و خش جلوگیری از انعکاس نور تکنولوژی چسبیدن بدون ایجاد حباب هوا

گلس گوشی سونی مدل Xperia Z3

‎۸٬۰۰۰ تومان
نصب آسان محافظت در مقابل ضربه قابلیت لمس پذیری و عملکرد بالا محافظت در مقابل خط و خش جلوگیری از انعکاس نور تکنولوژی چسبیدن بدون ایجاد حباب هوا

گلس گوشی سونی مدل Xperia Z

‎۸٬۰۰۰ تومان
نصب آسان محافظت در مقابل ضربه قابلیت لمس پذیری و عملکرد بالا محافظت در مقابل خط و خش جلوگیری از انعکاس نور تکنولوژی چسبیدن بدون ایجاد حباب هوا

گلس گوشی سونی مدل Xperia Z1

‎۸٬۰۰۰ تومان
نصب آسان محافظت در مقابل ضربه قابلیت لمس پذیری و عملکرد بالا محافظت در مقابل خط و خش جلوگیری از انعکاس نور تکنولوژی چسبیدن بدون ایجاد حباب هوا

گلس گوشی سونی مدل Xperia Z5

‎۱۸٬۰۰۰ تومان
نصب آسان محافظت در مقابل ضربه قابلیت لمس پذیری و عملکرد بالا محافظت در مقابل خط و خش جلوگیری از انعکاس نور تکنولوژی چسبیدن بدون ایجاد حباب هوا